García Sánchez

Catedrático/a de universidade

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Universidade de Vigo

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-016
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 195
manuel.garciasanchez@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Santiago de Compostela; Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo. Catedrático de Universidade no Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo; Investigador Principal do grupo de investigación “Sistemas radio”; Director do laboratorio de ensaios “Antelia”. Liñas de investigación: Medida e caracterización da canle radio en diferentes bandas de frecuencia para diferentes aplicacións: desde UHF ata THz, desde a radiodifusión terrestre ás comunicacións por satélite, radar, etc. Resultado deste labor investigador son máis de 100 publicacións en revistas internacionais e máis de 100 comunicacións en congresos científicos internacionais, ademais da dirección de varias Teses de Doutoramento.

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Comunicación Radio

Grupo de investigación

Sistemas Radio